In Son en Breugel is het mogelijk om subsidie voor muziekonderwijs te krijgen voor jongeren. Dit dient u echter zelf aan te vragen.

Wilt u muziekonderwijs volgen en bent u nog geen 18 jaar, dan kunt in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten.

De voorwaarden zijn vastgelegd in de Subsidieverordening Muziekonderwijs 2001. De belangrijkste voorwaarden zijn dat u jonger bent dan 18 jaar,

inwoner van de gemeente Son en Breugel en les volgt bij een erkende muziekschool of een erkend en gediplomeerd muziekdocent.

Een aanvraag dient voor 1 december van het betreffende cursusjaar te worden ingediend. De aanvraag dient plaats te vinden op een door de gemeente verstrekt aanvraagformulier. U kunt de folder met dit formulier in de Webwinkel opvragen (bij verwijzingen). LET OP: Dit formulier dient tezamen met de op naam van de leerling gestelde rekening van de muziekdocent of -school worden ingediend.

Algemeen informatienummer Gemeente Son en Breugel, afdeling Dienstverlening Publiek. Tel.nr.0499-491 491. Kijk ook op: www.sonenbreugel.nl onder dienstverlening>>producten&diensten.En klik HIER voor de subsidieverordening muziekonderwijs.

 

In Vught worden de muzieksubsidies geregeld door de gemeente Vught.

In Vught wordt door de gemeente subsidie uitgekeerd aan de docent.

Voor meer informatie KLIK HIER.

Gitaarschool Son en Breugel en Vught

Informatie Subsidie